Extra Question

Please share your thoughts about doctors/nurses working on the frontlines of the COVID-19 pandemic.

(Your essay shouldn’t be more than 300 words. Please do not use quotes from information sources)

Extra Question

Please share your thoughts about doctors/nurses working on the frontlines of the COVID-19 pandemic.

(Your essay shouldn’t be more than 300 words. Please do not use quotes from information sources)

Extra Question

Please share your thoughts about doctors/nurses working on the frontlines of the COVID-19 pandemic.

(Your essay shouldn’t be more than 300 words. Please do not use quotes from information sources)

Extra Question

Please share your thoughts about doctors/nurses working on the frontlines of the COVID-19 pandemic.

(Your essay shouldn’t be more than 300 words. Please do not use quotes from information sources)

Extra Question

Please share your thoughts about doctors/nurses working on the frontlines of the COVID-19 pandemic.

(Your essay shouldn’t be more than 300 words. Please do not use quotes from information sources)

CHIA SẺ CẢM NHẬN

Hãy chia sẻ suy nghĩ của em về các nữ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch hiện nay?

(Nội dung bài viết tự luận tối đa không quá 300 từ, không trích dẫn lại nguồn thông tin khác)

CHIA SẺ CẢM NHẬN

Hãy chia sẻ suy nghĩ của em về các nữ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch hiện nay?

(Nội dung bài viết tự luận tối đa không quá 300 từ, không trích dẫn lại nguồn thông tin khác)

CHIA SẺ CẢM NHẬN

Cảm nhận của bạn về hình ảnh phụ nữ EVN: “Năng động, sáng tạo, tự tin, trách nhiệm”.

(Nội dung bài viết tự luận tối đa không quá 300 từ, không trích dẫn lại nguồn thông tin khác)